Sunday, 26 November 2017

Amphora Finds and Stamps - Myndos Excavations 2006-2013

A detailed paper (125 pages) in Turkish, by Gonca Gülsefa, research assistant at Uludağ University, on the amphora sherds excavated at Gümüşlük and available to read or download from academia.edu    

2006-2013 MYNDOS KAZILARINDA BULUNAN AMPHORALAR VE AMPHORA MÜHÜR BULUNTULARI

ÖZ


 Karia kentlerinden biri olan Myndos Antik Kenti, Antik yazarlarında sıkça bahsettiği gibi, Ege Denizi ile Akdeniz’in kesişme noktasında bulunmaktadır ve coğrafi konumu itibariyle önemli bir yapıya sahip kentlerden birisidir. 2006-2013 yılları arasında yapılan kazı çalışmaları sonucunda ele geçen 157 adet amphora par- çası değerlendirilmiştir. Bu amphoralardan 40 tanesi üzerinde ise mühür baskıları yer almaktadır. Bu parçaların ışığında, kentte hangi tip amphoraların kullanıldığı, kentin amphora üretimindeki yeri ve kentin ticari boyutu belirlenmek istenmiştir. Kazı çalışmalarında tespit edilen ve kökenleri belirlenerek gruplandırılan amphora buluntuları ve mühür baskılı kulpların, yerleşim alanlarında hangi dönemden itibaren ne oranda kullanım görüldükleri, üretilen ve tüketilen, ticareti yapılan malların ve bu alanların sosyo-ekonomik durumları tespit edilmeye çalışılmıştır. Amphora buluntuları içerisinde, İ.Ö. 6. yüzyıldan başlayarak, İ.S. 7. yüzyıla kadar olan dönemi kapsayan tipler yer almaktadır. Anahtar Kelimeler: Karia, Myndos, Amphora, Amphora Mühürü, Dressel 2-4, Kos.

Amphora Finds and its Stamps which Were Found between 2006-2013 Myndos Excavation

Abstract


The ancient city of Myndos, which is one of the Carian cities, mentioned frequently by the ancient authors. It is located at the crossroads of the Mediterranean Sea and the Aegean Sea. It has an important structure with its geographical location. 157 pieces amphora sherds are evaluated which were found during the excavations carried out between the years of 2006-2013. There are seal impressions on 40 pieces of these amphorae. In the light of these sherds, the types of amphoras which were used in the city, the position of the city in terms of producing amphorae and the commercial size of the city wanted to be determined. Also, of amphorae finds and seal impressions which are defined by the excavations and grouped by identifying their origin, from what period and what extent they were seen in the residential areas, the produced, consumed and traded goods and socio- economic status have been tried to be determined. Amongst the amphorae finds, there are types which are covering the periods from 6th century BC and 7th century AD. Keywords: Caria, Myndos, Amphora, Amphora Stamp, Dressel 2-4, Kos.

No comments:

Post a Comment